İgeba Nebol Sis Katkı Maddesi

NEBOL, su bazlı çözeltiler için suyun sislenme kalitesini önemli ölçüde artıran bir sis yardımcı maddesidir. Uzun zincirli alkollerin özel bir karışımından oluşan NEBOL, termal sis üreteçleri veya ULV (çok düşük hacimli) aerosol üreteçlerde kullanıldığında dezenfektanların ve böcek ilaçlarının etkisini artırmak üzere geliştirilmiştir.

NEBOL uzun sürede oluşturulan damlacıkları kararlı hale getirip daha dar bir damlacık spektrumu (VDM) oluşturur. Etkin çözeltiyle karıştırıldığında, damlacıkların tam dağılımını sağlayarak bunların haşereler ve/veya patojenik organizmalarla temas süresini uzatır.

NEBOL’un içerdiği tüm maddeler çevreye uyumlu ve biyolojik olarak ayrışabilir maddelerdir.

Açıklama

  • Bileşimi 1,2 Polipropilenglikol ve (farmakolojik olarak saf) Gliserin
  • Kullanımı İGEBA Termal Sis Üreteçleri ve ULV Aerosol Üreteçleri için.
  • Konsantrasyon Sis çözeltisindeki su hacminin %10’una kadar.
  • Renk, Form Renksiz, Akışkan
  • Koku Nötr
  • Yoğunluk 1,14 Kg/L
  • 20° C’deki pH-Değeri 7
  • Dayanıklılık, Raf Ömrü Serin ve kuru yerde saklayınız, 36 ay.
  • Ambalaj Ölçüsü 5 litrelik bidon.