Bilgilendirme

Organik Atık Geri Dönüşüm Tesisi Kurmak

Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geri dönüşüm politikaları üretmek, bireyleri geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek ve yatırımcılara geri dönüşüm tesisleri kurulması için teşvikler sunmak zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu bağlamda T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2014-2017 Ulusal Geri Dönüşüm Strateji ve Belgesi ve Eylem Planı'nı hazırlayarak bu konudaki eylem planını oluşturmuş ve kamuoyuna sunmuştur. Organik Atıkların Geri Dönüşümü -…