Organik Atık Geri Dönüşüm Tesisi Kurmak

Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geri dönüşüm politikaları üretmek, bireyleri geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek ve yatırımcılara geri dönüşüm tesisleri kurulması için teşvikler sunmak zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu bağlamda T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2014-2017 Ulusal Geri Dönüşüm Strateji ve Belgesi ve Eylem Planı‘nı hazırlayarak bu konudaki eylem planını oluşturmuş ve kamuoyuna sunmuştur.

Organik Atıkların Geri Dönüşümü – Geri Kazanılması

Geri dönüşümü yapılabilen atıklardan bir kısmı da organik atıklardır. Organik atıklar bitki ve hayvan kaynaklı atıklara verilen addır. Örneğin tarım alanlarında, park ve bahçelerde budanan-kesilen bitki ve ağaçların dal, yaprak, çim, çırpı gibi atıklarının geri dönüşümü sağlanabilir.

Organik atıkların geri dönüşümü sağlandıktan sonra nerelerde kullanılır?

Organik atıkların geri dönüşümü sağlandıktan sonra organik gübre veya ısıtma amaçlı organik yakıt olarak kullanılabilir. Konyaaltı Belediyesi’nin örnek projesini incelemek için tıklayınız.

Geri Dönüşüm Tesisleri İle İlgili Teşvikler Nelerdir?

Geri Dönüşüm Tesisi kurulurken 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL üzerindeki yatırımlarda yatırımın yapılacağı bölgeye göre değişen süre ve oranlarda, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta pirimi işveren hissesi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteği gibi destek unsurları sunulmaktadır.

Kaynak

Bunun yanı sıra Kosgeb ve Kalkınma Ajansları aracılığıyla da çeşitli teşvikler sunulmaktadır. Detaylı bilgi almak için bulunduğunuz bölgedeki Kosgeb Ofisi veya Kalkınma Ajansı ile görüşebilirsiniz.

Organik Atık Geri Dönüşüm Makineleri

Organik Atık Geri Dönüşüm Tesisleri için Global Bahçe olarak Caravaggi markasının Türkiye distribütörlüğünü yapmaktayız. Caravaggi standart dal yaprak öğütme ve kompost makinelerinin yanı sıra, bu tür tesisler için endüstriyel makineler de üretmektedir. Bu tür ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.